Česká správa sociálního zabezpečení vede od 2005 registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.Organizace mají povinnost přihlásit u příslušné OSSZ na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. Dále jsou organizace povinny na předepsaném tiskopise odhlásit svého zaměstnance z pojištění, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu.

Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců  je možné předkládat na klasickém tiskopise nebo moderní, elektronickou formou e - Podání.E-podání je informačním kanálem, kterým se dostávají data od klienta ČSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) do informačních systémů ČSSZ k dalšímu zpracování. Toto podání musí obsahovat kromě správných variabilních symbolů, přidělených ČSSZ, také zaručený elektronický podpis, a na počítači, který bude odesílat přehled OSVČ musí být správně nainstalován šifrovací certifikát ČSSZ.Další podrobnosti naleznete přímo na webu ČSSZ


Ke komunikaci s ČSSZ přes internet je potřeba mít elektronický podpis, nemáte-li jej, pomůžeme vám ho zřídit.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52