Přes internet máte možnost zažádat úřady o celou škálu příspěvků souvisejících s životem dítěte - ušetříte až desítky hodin.

Porodné je dávka, kterou stát matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Porodné je stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.


Nemáte čas při všech těch starostech s novorozeným miminkem jezdit na úřad? Víte, že o porodné si můžete české úřady zažádat přes internet, z pohodlí křesla u Vašeho počítače aniž byste museli jezdit na úřad a čekat ve frontě?


Jak správně postupovat?

  • Potřebný formulář naleznete na portálu ministerstva práce a sociálních věcí na adrese https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp

  • Zde kliknete na položku žádost o porodné, a formulář vyplníte.

  • Po kliknutí na odkaz Elektronické podání (najdete ho v menu napravo od formuláře) budete vyzvání k zadání elektronického podpisu.

  • Po zadání elektronického podpisu žádost odešlete pracovníkům úřadu, kteří mají vyřizování žádostí o porodné ve své kompetenci.

  • Celou záležitost tak vyřídíte do pěti minut od počítače, či notebooku, aniž byste musela opouštět novorozeně.

Co k tomu potřebujete?

Jak již vyplývá z předchozího textu, pro žádost o porodné, podávanou přes internet, je potřeba vlastnit elektronický podpis, vydaný na Vaši osobu. Jeho založení se Vám však do budoucna určitě vyplatí, protože přes internet máte možnost zažádat úřady o celou škálu příspěvků, související s životem dítěte jako je přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, či žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek. S elektronickým podpisem tedy ušetříte desítky hodin , které lze strávit rozhodně jinak, než cestami na úřad a čekání, až na vás přijde řada.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52