Přídavek na dítě je jednou ze základních dlouhodobých dávek, kterou poskytuje stát rodinám s dětmi. Víte jak o něj zažádat elektronicky?

Přídavek na dítě je jednou ze základních dlouhodobých dávek, kterou poskytuje stát rodinám s dětmi. Dávka pomáhá krýt nebo zajistit náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je posuzován celkový příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Nejsou posuzovány majetkové poměry rodiny. Příspěvek je vyplácen dle věku dítěte a to do 6 let 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 16 do 26 let 700 Kč.


Nárok na přídavek na dítě má každé nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny.


Máte problémy se sháněním hlídání a nechcete děti tahat po úřadech? O přídavky na děti si dnes můžete české úřady zažádat přes internet, tak jak je běžné v západních zemích - přímo z Vašeho PC.


Jak postupovat?

  • Potřebný formulář naleznete na portálu ministerstva práce a sociálních věcí na adrese https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp

  • Zde kliknete na položku žádost o přídavek na dítě, a formulář vyplníte.

  • Po kliknutí na odkaz Elektronické podání (najdete ho v menu napravo od formuláře) budete vyzvání k zadání elektronického podpisu.

  • Po zadání elektronického podpisu žádost odešlete pracovníkům úřadu, kteří mají vyřizování žádostí o přídavky na děti ve své kompetenci.

  • Celou záležitost tak vyřídíte do pěti minut od počítače, či notebooku, aniž byste museli tahat děti po úřadech anebo pro ně shánět hlídání.

Co je k tomu potřeba?

Pro žádost o přídavky na děti, podávanou přes internet, je potřeba vlastnit elektronický podpis, vydaný na Vaši osobu. Jeho založení se Vám však do budoucna určitě vyplatí, protože přes internet máte možnost zažádat úřady o celou škálu příspěvků, související s životem dítěte jako je porodné, sociální příplatek, příspěvek na bydlení či rodičovský příspěvek. S elektronickým podpisem tedy ušetříte spousty hodin, které lze strávit rozhodně jinak, než nekonečným putováním po úřadech.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52