Elektronický podpis využijí žadatelé o dotaci z EU. Agentury pro zpracování a vyřizování dotací využívají internetové aplikace pro vyplňování formulářů, předkládání žádostí a dodávání potřebných příloh přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Tyto aplikace zpravidla také umožňují průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvímtěchto aplikací je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele.


Ke komunikaci se pověřenými úřady přes internet je potřeba mít elektronický podpis, nemáte-li jej, pomůžeme vám ho zřídit.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52