Slyšeli jste již pojem autorizovaná konverze dokumentů? Víte k čemu taková konverze slouží?

Autorizovanou konverzí je převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Tento převod je možno samozřejmě provádět oběma směry. Autorizovanou konverzí je také převod dokumentu v elektronické podobě do dokumentu v papírové podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Tato připojená ověřovací doložka zaručuje správnost a legitimnost konvertovaného dokumentu. U dokumentu existuje tedy jistota, že dokument vznikl autorizovanou konverzí a není to pouze vytištěný nebo naskenovaný dokument.

Konverze dokumentů pro advokáty

K provádění konverzí advokát musí vlastnit kvalifikovaný a komerční certifikát (elektronický podpis). Podrobně je celý postup popsán na stránkách České Advokátní Komory.

Od 20.9.2018 tedy od data účinnosti Nařízení eIDAS  jsou však orgány veřejné moci a tedy i subjekty, kteří mimo jiné pracují s CzechPOINT@office povinni pracovat s tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ten je založen na využívání bezpečného QSCD prostředku, kterým jsou například USB tokeny a čipové karty. Již není možné využívat dříve uznávaný / zaručený elektronický podpis, tj. elektronický podpis v počítači. Bohužel však není možné využít původní kvalifikovaný certifikát a zažádat o nový. Nákup tokenů je možný například z webu USBtokeny.cz. Komplexní službu v podobě dodání potřebných prostředků (tokenů), vystavení certifikátu a jeho nastavení v zařízení nabízíme na této podstránce

KDO MŮŽE AUTORIZOVANOU KONVERZI PROVÁDĚT?

 • Advokáti
 • Česká pošta - CzechPOINT
 • Notáři
 • Hospodářská komora České republiky
 • Krajské úřady
 • Matriční úřady
 • Některé obecní úřady
 • Některé zastupitelské úřady

Konverze dokumentů a zákon

Autorizovanou konverzi dokumentů podrobně popisuje Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • § 22 Konverze
 • § 23 Subjekty provádějící konverzi
 • § 24 Postup při provádění konverze
 • § 25 Ověřovací doložka
 • § 26 Evidence provedených konverzí

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52