Komerční a kvalifikovaný certifikát jsou sice dvě velmi podobné věci, ale v české legislativě je mezi nimi velký rozdíl.

Za důvěryhodnost certifikátu ručí akreditovaná certifikační autorita, která jej vydala. Nejčastěji se však setkáme s rozdělením těchto certifikátů na dva druhy.

O kvalifikovaném elektronickém podpisu pojednává tato stránka

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT

Kvalifikovaným certifikátem vytvoříte zaručený elektronický podpis. Tyto certifikáty jsou určeny výhradně pro elektronické podepisování v dokumentech a v aplikacích (nikoliv například pro šifrování). Lépe řečeno kvalifikovaný certifikát zajišťuje integritu a autenticitu dat. Pro oficiální komunikaci se subjekty státní správy, s pojišťovnami apod. je zapotřebí právě certifikát, který byl vydán akreditovanou certifikační autoritou. Bezpečnost a důvěryhodnost těchto certifikačních autorit je kontrolována a standardizována příslušnými úřady. Kvalifikovaný certifikát vám na základě smlouvy s Českou poštou, tedy PostSignum vystavíme v pohodlí vaší kanceláře. 

Komerční certifikát

Komerční certifikáty mají velmi široké uplatnění a slouží zejména k bezpečné komunikaci, tj. k bezpečnému přihlašování, k šifrování, k elektronickému podepisování e-mailů apod. Jsou to však certifikáty, které nejsou automaticky uznávány při komunikaci se státní správou (narozdíl od kvalifikovaných certifikátů). Vystavuje je certifikační autorita, která ověří žadatele dle svých vlastních směrnic. Tím, že není ze strany zákona na tento druh certifikátu kladen žádný požadavek, je dána volnost v jejich využití. Komunikující strany musí však být zajedno s důvěrou danému certifikátu dané certifikační autority. Tento certifikát je totiž vydáván bez jakýchkoliv legislativních záruk. Komerční certifikát vám na základě smlouvy s Českou poštou, tedy PostSignum vystavíme v pohodlí vaší kanceláře. 

Co znamená kvalifikovaný elektronický podpis?

Kvalifikovaný elektronický podpis, tj. QES (Qualified Electronic Signature) je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem (např. USB tokenem) a je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným certifikační autoritou. Problematika USB tokenů a obecně kvalifikovaného elektronického podpisu je dále rozvedena v sekci USB tokeny.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52