Komerční a kvalifikovaný certifikát jsou sice dvě velmi podobné věci, ale v české legislativě je mezi nimi velký rozdíl.

Za důvěryhodnost certifikátu ručí certifikační autorita, která jej vydala. Nejčastěji se však setkáme s rozdělením těchto certifikátů na dva druhy.

O kvalifikovaném elektronickém podpisu pojednává tato stránka

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT

Kvalifikovaný certifikát je takový, který má náležitosti podle §12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tyto certifikáty jsou určeny výhradně pro elektronické podepisování v dokumentech a v aplikacích (nikoliv například pro šifrování). Lépe řečeno kvalifikovaný certifikát zajišťuje integritu a autenticitu dat. Pro oficiální komunikaci se subjekty státní správy, s pojišťovnami apod. je zapotřebí právě certifikát, který byl vydán kvalifikovanou certifikační autoritou. Bezpečnost a důvěryhodnost těchto certifikačních autorit je kontrolována a standardizována příslušnými úřady.

Komerční certifikát

Jedná se o nejrozšířenější druh certifikátu. Jsou to takové certifikáty, které nejsou spjaty se zákonem o elektronickém podpisu. Vystavuje je certifikační autorita, která ověří žadatele dle svých vlastních směrnic. Tento druh certifikátů nemusí striktně splňovat náležitosti zákona o elektronickém podpisu a je jen na dané certifikační autoritě jaké si stanoví podmínky. Komerční certifikáty mají velmi široké uplatnění. Tím, že není ze strany zákona na tento druh certifikátu kladen žádný požadavek, je dána volnost v jejich využití. Ať už se jedná o šifrování e-mailů, zajištění autentizace či k elektronickému podepisování zpráv. Komunikující strany musí však být za jedno s důvěrou danému certifikátu dané certifikační autority. Tento certifikát je totiž vydáván bez jakýchkoliv legislativních záruk.

Co znamená kvalifikovaný elektronický podpis?

Kvalifikovaný elektronický podpis, tj. QES (Qualified Electronic Signature) je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem (např. USB tokenem) a je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným certifikační autoritou. Problematika USB tokenů a obecně kvalifikovaného elektronického podpisu je dále rozvedena v sekci USB tokeny.

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52