O elektronickém podpisu se lze dočíst stále častěji. K čemu jej však lze doopravdy použít?

Dnes je možné elektronický podpis použít pro mnoho činností a ušetřit tak spoustu času i papírování.

Pro výše uvedené účely je nutné vlastnit elektronický podpis, který je dle české legislativy označován jako zaručený elektronický podpis. Jedná se o takový elektronický podpis, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu dat. Integrita zaručuje správnost dat (tj. že data nebyla od podepsání změněna) a autencita zaručuje, že podpis opravdu pochází od uvedené osoby.

Zároveň však musí jít o takový elektronický podpis, který je opatřen kvalifikovaným certifikátem, který byl vydán akreditovanou certifikační autoritou - např. certifikační autorita PostSignum společnosti Česká pošta, s. p. 

  • Podání Evidenčních listů důchodového pojištění ČSSZ
  • Elektronická komunikace s Komisí pro cenné papíry
  • Podání přiznání daně z nemovitosti
  • Podání přiznání silniční daně

Podle zákona nemá v českém právním řádu elektronický podpis stejnou váhu jako vlastnoruční podpis při všech právních úkonech. Elektronicky nelze podepisovat takové dokumenty, kde je právním předpisem nebo jiným ujednáním dáno, že daný úkon nebude platný, pokud není dodržena jeho papírová forma. Tedy pokud občanský zákoník stanoví, že závěť, aby byla platná, musí být napsaná a podepsaná vlastní rukou, tak nelze toto vyřešit podpisem elektronickým. Proto je obecně doporučeno nejdříve zjistit, jestli se dá daný právní úkon provést elektronickým podpisem, před jeho použitím. 

Ještě nemáte elektronický podpis?


Přejít k zřízení elektronického podpisu

Proč zřídit nebo obnovit elektronický podpis s námi?

Šetříte spousty času
Nemusíte posílat dokumenty poštou. Šetříte čas při návštěvě úřadů a stání ve frontách.
Zřízením elektronického podpisu naše služby nekončí
Poskytneme vám také software pro datové schránky a podepisování PDF dokumentů.
9 let zkušeností, stovky klientů
Pomáhali jsme živnostníkům, malým, středním i velkým firmám.
Se službami jsme byli velmi spokojeni. Profesionální přístup!
Miloš Krejčík
technické oddělení - Efteria, spol. s r.o.
S Vaší službou, zřízení elektronického podpisu, jsme byli velmi spokojeni. Odbornost a profesionální přístup Vašich zaměstnanců byl na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Jaroslav Fuksa
ředitel- ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52